Recuperaţi breşa dentară!

Conform datelor statistice circa 30% din persoanele cărora li s-a înlăturat un dinte neglijează necesitatea restabilirii acestuia. Fiziologii au constatat, că absenţa doar a unui dinte deja nu permite masticarea corectă şi suficientă a hranei.


Natura nu suportă golurile, de aceea frecvent dinţii adiacenţi se deplasează în direcţia spaţiului liber pentru a acoperi defectul. Iar în cazurile mai complicate, pe maxilarul opus începe să înainteze un dinte-antagonist în direcţia dintelului înlăturat, ceea ce duce la dereglarea procesului de masticaţie şi măreşte efortul masticator. Astfel, se modifică coraportul normal dintre maxilare şi apare ocluzia deformată. Sigur, că aceste complicaţii nu se dezvoltă unimomentan, şi nu la fiecare pacient, dar sunt destul de frecvente. De exemplu, la înlăturarea unui molar, dinţii adiacenţi se deplasează spre spaţiul liber, ceea ce duce la apariţia unei fisuri între dinţi, chiar şi în zona frontală, în acest caz deja va suferi zâmbetul Dumneavoastră.
 
Proteza dentară - este un sistem biomecanic complex. Funcţia de bază a ei este restabilirea dintelui pierdut, care ar corespunde maximal parametrilor unui dinte viu. Stomatologul-ortoped alege individual protezele dentare, care prin construcţia sa nu numai că vor substitui dinţii lipsă, dar şi vor contribui la păstrarea celor rămaşi pe o durată cât mai îndelungată.
 
Protezarea dintelui înlăturat este absolut necesară! Imediat poate surveni întrebarea: - Este necesară oare şi prepararea dinţilor vecini? Acest lucru este de neevitat doar în cazul dacă ei sunt afectaţi de carie, sunt devitalizaţi sau ei însuşi necesită protezare. În astfel de situaţii se utilizează una din variantele posibile de protezare - puntea dentară.

O altă modalitate de protezare este - metoda de restabilire printr-o construcţie cu suport pe incrustaţii. Dacă dinţii vecini sunt cariaţi pe suprafeţele din partea defectului, atunci înlăturând caria medicul va obţine două loje potrivite pentru aplicarea incrustaţiilor, pe care şi se fixează proteza
 
O a treia variantă de restabilire a dinţilor este - implantarea. Aplicarea acestei metode este determinată de gradul de regenerare a ţesutului osos în loja dintelui înlăturat şi nu de starea dinţilor vecini. Implantul - este un "şurub" care se fixează în ţesutul osos, pentru o perioadă de 3-6 luni în dependenţă de maxilar. După expirarea termenului respectiv, în acest şurub se introduce a doua parte a implantului, de care ulterior se va fixa dintele. Procedura descrisă se efectuează doar după ce chirurgul verifică pe radiografie că implantul s-a fixat bine.Actualmente la protezarea dinţilor se utilizează materiale şi tehnologii moderne, care asigură atât frumuseţea estetică, cât şi senzaţia de comfort la purtarea protezelor dentare. Medicii rapid şi cu exactitate înaltă apreciază individual culoarea şi forma dinţilor noi pentru a crea o construcţie maximal estetică.

имплантация зубов

Este important de menţionat, că toate tehnologiile aplicate în Centrul stomatologic "Clasic Dent" sunt orientate spre minimalizarea durerii şi duratei tratamentului. De aceea protezarea dinţilor numai este un proces îndelungat şi istovitor.
 
Dar cărei metode să daţi preferinţă? Răspunsul la această întrebare îl puteţi găsi doar consultându-vă cu medicul, reieşind din particularităţile individuale ale Dumneavoastră.
 
În Centrul stomatologic "ClasicDent" se efectuează tratamentul dinţilor de orice complexitate. Specialiştii din clinica noastră protezează dinţii, utilizând cele mai performante tehnologii din stomatologia contemporană.
 
Centrul stomatologic "ClasicDent" - vă asigură atât stomatologia fără durere, cât şi garanţia unui zâmbet frumos şi sănătos!
Mult mai mult trebuie apreciat un dinte decât un diamant.
© Clasic Dent 2004 – 2021.
Copierea și duplicarea, precum și orice altă utilizare a materialelor este posibila doar cu permisiunea scrisă a deținătorului drepturilor de autor.

Designed by Tank Developed by KB.MD